Omprioriteringer i vente i det nordiske samarbejde

03.09.19 | Nyhed
De nordiska samarbetsministrarna september 2019

De nordiska samarbetsministrarna Mogens Jensen (Danmark), Nina Fellman (Åland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island), Ann Linde (Sverige), Thomas Blomqvist (Finland) och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Fotograf
Mary Gestrin

De nordiske samarbejdsministre Mogens Jensen (Danmark), Nina Fellman (Åland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island), Ann Linde (Sverige), Thomas Blomqvist (Finland) og Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki.

Da de nordiske statsministre mødtes i midten af august, slog de fast, at klima og bæredygtighed skal prioriteres højere end tidligere i samarbejdet. Målsætningen i den nye vision for Nordisk Ministerråd er, at Norden skal være verdens mest bæredygtige region. Nu indledes arbejdet med at sætte handling bag ordene. De nordiske samarbejdsministre diskuterede implementeringen af visionen på deres møde den 3. september, og de blev enige om, at budgettet for samarbejdet skal være et værktøj i gennemførelsen af de strategiske prioriteringer.

Visionens mål er at gøre Norden til en grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig region. Islands samarbejdsminister, Sigurður Ingi Jóhannsson, som ledte ministermødet, fremhæver betydningen af at opbygge et grønnere samfund.

– Vi skal ændre vores politik, så vores samfund, vores økonomier og vores måde at leve på helt generelt forandres i en mere bæredygtig retning, siger han.

Øget relevans for nordboerne

Visionen kommer til at påvirke arbejdet i hele Nordisk Ministerråd, understreger Jóhannsson.

– Alle politikområder skal revideres, og i det forankringsarbejde, som nu indledes, er målsætningen at sikre ressourcerne til programmer, projekter og aktiviteter, som er i tråd med visionen.

Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, mener, at dette prioriteringsarbejde er vigtigt.

– Statsministrene gjorde klart, at de ikke kun ønsker en kosmetisk ændring af samarbejdet. De forventer tydelige prioriteringer, og det er den proces, vi nu sætter i gang, siger hun.

Ambitionen er at forandre samarbejdet i en retning, som gør det endnu mere relevant for nordboerne. En aktiv forankring i civilsamfundet indgår derfor i den kommende proces.

 

Vi skal ændre vores politik, så vores samfund, vores økonomier og vores måde at leve på helt generelt forandres i en mere bæredygtig retning.

Sigurður Ingi Jóhannsson

Nu indledes forankringen i Norden

– Vi ønsker virkelig, at resultatet af vores arbejde skal svare til de forventninger, som nordboerne har til samarbejdet, siger Sigurður Ingi Jóhannsson. Vi har fælles udfordringer, og det er fornuftigt og rigtigt, at vi møder dem med fælles kræfter, konstaterer han.

Forankringen i civilsamfundet vil både foregå via sociale medier og i forbindelse med større workshops.