Omprioriteringar väntar inom det nordiska samarbetet

03.09.19 | Nyhet
De nordiska samarbetsministrarna september 2019

De nordiska samarbetsministrarna Mogens Jensen (Danmark), Nina Fellman (Åland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island), Ann Linde (Sverige), Thomas Blomqvist (Finland) och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Photographer
Mary Gestrin

De nordiska samarbetsministrarna Mogens Jensen (Danmark), Nina Fellman (Åland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island), Ann Linde (Sverige), Thomas Blomqvist (Finland) och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

När de nordiska statsministrarna möttes i medlet av augusti slog de fast att klimat och hållbarhet skall prioriteras högre än tidigare inom samarbetet. Målsättningen i den nya visionen för Nordiska ministerrådet är att Norden ska bli världens mest hållbara region. Nu inleds arbetet med att gå från ord till handling. De nordiska samarbetsministrarna diskuterade implementeringen av visionen på sitt möte den 3. september, och enades om att budgeten för samarbetet skall vara ett verktyg för att genomföra de strategiska prioriteringarna.

Visionens mål är att göra Norden till en grön, konkurrenskraftig och social hållbar region. Islands samarbetsminister Sigurður Ingi Jóhannsson som ledde ministermötet, betonar betydelsen av att bygga det han kallar ett grönare samfund.

-Vi måste styra om vår politik så att våra samhällen, våra ekonomier och vårt sätt att leva helt generellt ändras i en hållbarare riktning, säger han.

Ökad relevans för nordborna

Visionen kommer att inverka på arbetet inom hela Nordiska ministerrådet, betonar Jóhannsson.

-Alla politikområden kommer att ses över och i det förankringsarbete som nu inleds är målsättningen att trygga resurserna för program, projekt och verksamhet som är i linje med visionen.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki tycker att det prioriteringsarbete som nu görs är viktigt.

-Statsministrarna var tydliga med att de inte endast vill ha en kosmetisk förändring av samarbetet. De väntar sig tydliga prioriteringar, och det är den processen vi startar nu, säger hon.

Ambitionen är att förändra samarbetet i en riktning som gör det ännu mer relevant för nordborna. Därför ingår en aktiv förankring i civilsamhället i den process som startar.

 

Vi måste styra om vår politik så att våra samhällen, våra ekonomier och vårt sätt att leva helt generellt ändras i en hållbarare riktning.

Sigurður Ingi Jóhannsson

Nu inleds förankringen i Norden

-Vi vill verkligen att resultatet av vårt arbete skall svara mot de förväntningar som nordborna har på samarbetet, säger Sigurður Ingi Jóhannsson. De utmaningar vi har är gemensamma, och det är förnuftigt och rätt att vi möter dem med gemensamma krafter, konstaterar han.

Förankringen i civilsamhället kommer att ske både via sociala medier och i samband med större workshops.