Omprioriteringer venter i det nordiske samarbeidet

03.09.19 | Nyhet
De nordiska samarbetsministrarna september 2019

De nordiska samarbetsministrarna Mogens Jensen (Danmark), Nina Fellman (Åland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island), Ann Linde (Sverige), Thomas Blomqvist (Finland) och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Fotograf
Mary Gestrin

De nordiske samarbeidsministrene Mogens Jensen (Danmark), Nina Fellman (Åland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island), Ann Linde (Sverige), Thomas Blomqvist (Finland) og Nordisk ministerråds generalsekreterær Paula Lehtomäki.

Da de nordiske statsministrene møttes i midten av august, fastslo de at klima og bærekraft skal prioriteres høyere enn tidligere innenfor samarbeidet. Målsetningen i den nye visjonen for Nordisk ministerråd er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region. Nå innledes arbeidet med å gå fra ord til handling. De nordiske samarbeidsministrene diskuterte implementeringen av visjonen på sitt møte 3. september, og ble enige om at budsjettet for samarbeidet skal være et verktøy for å gjennomføre de strategiske prioriteringene.

Visjonens mål er å gjøre Norden til en grønn, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig region. Islands samarbeidsminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som ledet ministermøtet, understreket betydningen av å bygge det han kaller et grønnere samfunn.

– Vi må styre om politikken slik at samfunnene våre, økonomien og måten å leve på helt generelt endres i en mer bærekraftig retning, sier han.

Økt relevans for nordboerne.

Visjonen vil virke inn på arbeidet i hele Nordisk ministerråd, understreker Jóhansson.

– Alle politikkområder vil bli sett gjennom, og i forankringsarbeidet som nå innledes, er målsetningen å sikre ressursene for programmer, prosjekter og virksomhet som er i tråd med visjonen.

Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki synes prioriteringsarbeidet som gjøres nå, er viktig.

– Statsministrene var tydelige på at de ikke bare vil ha en kosmetisk endring av samarbeidet. De venter seg tydelige prioriteringer, og det er den prosessen vi starter nå, sier hun.

Ambisjonen er å forandre samarbeidet i en retning som gjør det enda mer relevant for nordboerne. Derfor inngår en aktiv forankring i sivilsamfunnet i prosessen som starter.

 

– Vi må styre om politikken slik at samfunnene våre, økonomien og måten å leve på helt generelt endres i en mer bærekraftig retning.

Sigurður Ingi Jóhannsson

Nå innledes forankringen i Norden

– Vi vil virkelig at resultatet av arbeidet vårt skal svare til forventningene nordboerne har til samarbeidet, sier Sigurður Ingi Jóhannsson. Vi har felles utfordringer, og det er fornuftig og riktig at vi møter dem med felles krefter, konstaterer han.

Forankringen i sivilsamfunnet vil skje både via sosiale medier og i forbindelse med større workshops.