Pyry Niemi (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedinnlegg
Tale nummer
360
Person
Speaker role
Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

Herr president! Förslaget om hållbar nordisk turism grundar sig i många parametrar. Vi har sett i olika former och funktioner att de nordiska länderna i dagsläget kan, vill och har möjligheten att erbjuda många olika former av turism, alltifrån matturism till ekoturism, vildmarksturism och allt annat som kan anses vara exotiskt för människor som kommer från andra delar av världen.

Norden, också i dess gemenskap och även som enskilda länder, har mycket goda flygförbindelser och andra möjligheter till transporter till och från Norden. Vi ser också goda insatser som har genomförts och genomförs i de olika länderna för att skapa en bra turism nationellt. Men vi kan också dra nytta och lärdom av varandras erfarenheter och till och med bygga interaktiva lösningar, så att fler människor kan ta del av den nordiska hållbara turismen i en nordisk kontext, och inte enkom titta på de enskilda medlemsländerna.

Därför har den socialdemokratiska gruppen nu lagt fram detta medlemsförslag som i grunden handlar om ett utökat samarbete. Vi vill ha en gemensam nordisk strategi för hur länderna tillsammans kan öka turismen, ge större kännedom globalt om hur attraktiv Norden kan vara och på vilka sätt man kan åka runt och se olika delar av Norden ur olika perspektiv – historiskt, kulturellt, kanske också gastronomiskt och varför inte ekologiskt.

Därför yrkar jag bifall till förslaget.