Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Om Nordiska ministerrådets kontor i Tallinn, Estland

Samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och Estland ska främst vara ett politiskt samarbete där den gemensamma nordisk estniska nyttan, där initiativtagande är ömsesidigt och erfarenhetsutbyte bidrar till gemensamma målsättningar.

Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland. Kontoret koordinerar ofta gemensamma nordiska aktiviteter, men är lika ofta initiativtagare och arrangör för olika evenemang som profilerar Nordens särart.

Kontoret fungerar också som projektadministrator för flera nordisk baltiska program och har ansvar för praktisk handläggning, kvalitetssäkring och liknande.

Förutom huvudkontoret i Tallinn, har nordiska ministerrådet ett filialkontor i Tartu, som har ansvar för gränsregionalt samarbete och för utbildnings- och vetenskapssamarbete. Dessutom finns det nordiska samarbetspartners i Narva, Pärnu och Valga.

Besök gärna kontorets hemsida, för att få veta mer om deras projekt och evenemang, stipendier och utbytesprogram på www.norden.ee