Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Om Nordiska ministerrådets kontor i Tallinn, Estland

Samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och Estland ska främst vara ett politiskt samarbete där den gemensamma nordisk estniska nyttan, där initiativtagande är ömsesidigt och erfarenhetsutbyte bidrar till gemensamma målsättningar.