18.3.
Kontrolkomiteens beretning om virksomhed 2019, Dokument 20/2019