Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Handläggningstider för beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-beslut för gränsgångare)

Personer som bor i en gränskommun i Finland och arbetar i en gränskommun i Sverige och omfattas av gränsgångaravtalet (gränsgångare) ska betala skatt enbart i det land där de bor.

Dessa personer ska ansöka om särskild inkomstskatt (SINK) i Sverige en gång om året hos svenska Skatteverket. För ansökan krävs intyg från finska skattemyndigheten Vero och folkbokföringen.

Handläggningstider för beslut om särskild inkomstskatteredovisning har enligt inrapporteringarna vid årsskiftet 2019/2020 varierat mellan 8-12 veckor.

Enligt finländska skatteregler måste gränsgångarna betala inkomstskatt i Finland omedelbart när de mottar sin första lön från Sverige. På grund av den långa handläggningstiden i SINK-ärenden kan arbetstagare inte lämna in något beslut om att skatt inte ska innehållas till arbetsgivare i Sverige, vilket innebär att gränsgångare beskattas också i Sverige. För att arbetsgivaren kan göra skatteavdrag enligt SINK krävs bland annat att det finns ett beslut om SINK. I annat fall skall arbetsgivaren göra skatteavdrag för preliminär skatt.

I värsta fall betalar en gränsgångare inkomstskatt i båda länderna under flera månader.

Informasjon

Serienummer
20-030
Berørte land
Finland
Norge
Sverige
Kategori
Skatt och finans
Status
Uløst
Prioritert av grensehinderrådet
Ja
Eksempel

Aija-Sinikka bor i Ylitornio (finländsk gränskommun) och arbetar i Haparanda (svensk gränskommun). Hennes anställning började den 1 juni 2018 och i det sambandet lämnade hon in en SINK-ansökan till Skatteverket.

 

På grund av att hon inte fått SINK-beslutet är den svenska arbetsgivaren tvungen att avdra 34 % skatt från lönen. Samtidigt betalar hon in i Finland, helt enligt det regelverk som gäller gränsgångare som ska betala inkomstskatt enbart i sitt bosättningsland, 31 % skatt av sin inkomst varje månad.

Hvem er berørt av problemet?

Arbetstagare som bor i en gränskommun i Finland/Norge och arbetar i en gränskommun i Sverige.

Långa händläggningstider i SINK-besluten kan även drabba personer som bor i andra nordiska länder och arbetar i Sverige(t ex personer som pendlar från Danmark till Sverige), men dessa personer riskerar inte att behöva betala skatt i två länder samtidigt på det sätt som beskrivet ovan. Detta beror på gränskommunbegreppet enbart änvänds mellan Finland, Sverige och Norge.

Forslag til løsning

När en gränsgångare ansöker om särskild inkomstskatt (SINK) i Sverige får arbetstagaren genast ett dokument/intyg som styrker att löneinkomsten beskattas i Finland (bosättningslandet) och inte till Sverige (arbetslandet).

 

När det gäller gränsgångare kan processen att ansöka om SINK betraktas som både tidskrävande och onödig eftersom de ska slutligen inte ska betala skatt i Sverige utan i deras bosättningsland Finland. För svenska arbetsgivare och framför allt Skatteverket leder den rådande situationen till extraarbete, eftersom Skatteverket i ett senare skede tillämpar det nordiska handräckningsavtalet (TREKK-avtalet) när myndigheten överför skatt till det andra landets myndigheter.

Sist gransket av
Finansdepartementet Sverige, 5.5.2020