272. Erkki Tuomioja (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
272
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Status
Waiting for transcription
Dato

Tack! Jag ville bara som historiker korrigera det Sebastian Tynkkynen sade om det finska språkets ställning under den ryska perioden. Det var nämligen då det finska språket för första gången erkändes som ett officiellt språk i landet. - Tack.