272. Erkki Tuomioja (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
272
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppe
Status
Waiting for transcription
Dato

Tack! Jag ville bara som historiker korrigera det Sebastian Tynkkynen sade om det finska språkets ställning under den ryska perioden. Det var nämligen då det finska språket för första gången erkändes som ett officiellt språk i landet. - Tack.