272. Erkki Tuomioja (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
272
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tack! Jag ville bara som historiker korrigera det Sebastian Tynkkynen sade om det finska språkets ställning under den ryska perioden. Det var nämligen då det finska språket för första gången erkändes som ett officiellt språk i landet. - Tack.