Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Konkurrenceudsættelse: Kontrakt om konsulentbistand til Miljø- og klimasektoren i Nordisk Ministerråd

25.03.24 | Støttemulighet
Formålet med konsulentbistanden er overordnet at sikre, 1) at MK-sektoren får udviklet en arbejdsplan, som understøtter sektorens foreløbige mål og delmål og 2) at bistå med sparring i forbindelse med udvikling af sektorens projekt- og programbeskrivelser, herunder eventuelt at kunne tilvejebringe oversigtsanalyser af den nordiske nytte inden for udvalgte fokusområder i form at nærmere undersøgelse eller kortlægning af, hvad landene eller andre aktører gør inden for samme område.

Informasjon

Støttekategori
Offentlig innkjøp
Tidsfrist
man, 22/04/2024 - 12:00
Økonomisk rammeverk
Der kan maksimalt afgives tilbud på en pris for evalueringen på DKK 500. 000 ekskl. moms.

1) Facilitering af udfærdigelse af indhold i MK-sektorens arbejdsplan 2025-2027, sådan at indsatstemaer og konkrete indsatser, som MK-sektoren ønsker at prioritere, afstemmes og understøtter realisering af MK-sektorens mål og delmål i det foreløbige samarbejdsprogram. Der forventes desuden inspirationsforslag til og rådgivning om, hvordan MK-sektoren bedst leverer på MK-sektorens mål. Det er også forventningen, at der ad hoc foretages analyse-kortlægning (”stock-take”) af udvalgte mål- eller indsatsområder, sådan at den nordiske nytteværdi står klarere og mere fokuseret i forhold til andre aktørers virksomhed inden for miljø- og klimaområdet (fx nationalt og i EU-regi).

2) Facilitering af og sparring og rådgivning om udvikling af projekt- og programbeskrivelser baseret på MK-sektorens arbejdsplan i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds sekretariats standardformater med særligt fokus på tydelighed i aktiviteter og budget, outputs og outcomes og disses sammenhæng med effektopnåelse og målrapportering/formidling.  

3) Bistand med en effektiv arbejdstilrettelæggelse for initiering/udvikling/beslutning/gennemførelse/opfølgning/evaluering af MK-sektorens arbejde i 2025-2027.

 

Sprog

Tilbud i form af løsningsbeskrivelse, prissætning etc. kan afgives på dansk, engelsk, norsk eller svensk.

Der skal ske onlineregistrering i Mercell-systemet (mercell.com), hvor materiale vedrørende konkurrenceudsættelsen af kontrakten kan hentes.

Meld din interesse

Kontakt