Prisvinner 2005

Ann-Cecile Norderhaug
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Ann-Cecile Norderhaug, biolog och forskare från Norge, får Nordiska rådets Natur-och Miljöpris 2005 på 350 000 danska kronor. Temat för årets pris har varit insatser för kulturlandskap i Norden. Ann-Cecile Norderhaug har lång erfarenhet inom forskning, undervisning och praktiskt naturskyddsarbete.

Hon har varit pionjär inom arbetet med det nordiska kulturlandskapet framförallt med värdering, utbredning, tillvaratagande och förvaltning av det norska kulturlandskapet.

Hon har i Norge spelat en dominerande roll i arbetet med den första nationalregistreringen av värdefulla kulturlandskap.

Ann-Cecile Norderhaug är född 1943 och uppvuxen i Sverige men har varit verksam som forskare i Norge. Hon arbetar för närvarande som forskare och ansvarig för forskning kring kulturlandskap vid Norska institutet för plantforskning i Stjørdal.

Priset utdelas i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik 26 oktober.

Juryens begrunnelse Ann-Cecile Norderhaug får priset

"för sin enastående insats för kulturlandskapet i Norden, då speciellt för sitt arbete med att synliggöra de biologiska värdena. Hon har lagt mycket av grunden för en integrerad helhetssyn på natur- och kulturvärden."

"för sitt arbete med att ta fram ny kunskap, etablera institutioner, metoder och verktyg som bidrar till att säkra de biologiska värdena. Allt detta med en inspiration som ger glädje och arbetslust till såväl forskarkollegor som bönder. Ingen annan person kan utvisa en sådan unik bredd i sitt arbete med kulturlandskap i Norden."