Arbeidsmiljøutvalget

Utvalget på arbeidsmiljøområdet er nedsat av Nordisk embetsmannskomité for arbeidsliv (ÄK-A) under Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A).

Content