Työympäristöjaosto

Jaoston tehtävänä on edistää Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelman toteuttamista. Jaosto myöntää myös varoja pohjoismaisille hankkeille.

Content

    Persons
    Publications
    Information