Tolknings- och översättningsenheten

Tolke- og oversetterenheten (Tolk) har hovedansvaret for oversettings- og tolketjenester, ved både Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Enheten består av fem rådgivere og én studentmedarbeider.

Kontakt

Innhold