Tolknings- och översättningsenheten

Tolknings- och översättningsenheten (Tolk) har huvudansvaret för översättnings- och tolkningstjänster, såväl vid Nordiska ministerrådet som Nordiska rådet. Enheten består av fyra rådgivare och en koordinator.

Kontakt

Content

    Persons
    Seniorrådgivare/Tolkning och översättning