Tolknings- och översättningsenheten

Tolknings- och översättningsenheten (Tolk) har huvudansvaret för översättnings- och tolkningstjänster, såväl vid Nordiska ministerrådet som Nordiska rådet. Enheten består av fem rådgivare och en studentmedarbetare.

Kontakt

Innehåll

Seniorrådgivare/Tolkning och översättning