Almedalsveckan 2023: Hur kan vi utveckla en riskkapitalmodell som ger oss ett ännu bättre Norden?

27.06.23 | Evenemang
Grønlandske barselsdagpenge
På vilket sätt kan riskkapital ha en positiv inverkan på det nordiska samhället? Kan riskkapital bidra till innovation, jobbskapande, grön omställning och jämställdhet i Norden.

Information

Dates
27.06.2023
Time
17:00 - 17:45
Location

Almedalsveckan
Strandvägen 4
Strands veranda
Wisby Strand
Sverige

Type
Debattmöte

Panelen kommer att utforska vilken roll riskkapital och hållbar finansiering har för ekonomisk utveckling och innovation för regionen.

Norden har blivit den ledande europeiska regionen inom innovation och har det högsta antalet startup per capita. Men vi vet att mycket av innovationen idag finansieras genom offentliga medel.

Men hur kan vi påverka det privata kapitalet till att stötta den cirkulära innovationen i regionen? Och på vilket sätt kan vi samarbeta på nordisk nivå i detta ämne? Och vilken typ av kapital vill vi attrahera? Kan de nordiska länderna utveckla en riskkapitalmodell för det nordiska samhället?

Paneldeltagare:

  • Virginia Vegas, VD, Startup Norway 
  • Tobias Petrini, Seniorrådgivare Skandinavien, Invest in Finland (Business Finland) 
  • Jeanette Vitasp, Vice vd och utlåningschef, Nordiska investeringsbanken NIB 
  • Isabella de Feudis, VD, Svenska Riskkapitalföreningen SVCA 
  • Tarja Berg, Grundare och VD för StarImpact Fund 

Moderator: Lena Henriksson, Kommunikationschef, Nordic Innovation