Nordiska och baltiska demokratifestivaler 2023

alt=""
Photographer
norden.org
Goda samtal om grön omställning, säkerhet och hur vi bevarar och stärker våra demokratier står i centrum för Nordens deltagande på åtta demokratifestivaler 2023. Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet deltar i år på demokratifestivalerna i Danmark, Sverige, Finland, Norge och på Island samt i Estland, Lettland och Litauen.

Hur skapar vi konkreta nordiska lösningar för att nå Nordiska ministerrådets vision om att vara världens mest hållbara och integrerade region?  

Sammantaget täcker Norden ett brett spektrum av teman på demokratifestivalerna 2023 med särskild tonvikt på ungas deltagande i samhället, grön omställning och energisäkerhet. 

På våra evenemang möter du experter, aktivister och politiker på flera nivåer kring teman där de nordiska länderna samarbetar för att göra oss bättre rustade att möta vår tids stora utmaningar.

Demokratifestivaler 2023

(Se avslutade festivaler längst ner på sidan).

15–16 september: Fundur fólksins på Island 

Hur vi kan skapa en mer inkluderande bostadsmarknad, hållbar användning av marina resurser, klimat och den nordiska kosten står på dagordningen för Nordens deltagande på den isländska demokratifestivalen.

Avslutade festivaler:

26 augusti: Būtent! i Litauen

Festivalens uppdrag är att främja en kultur av öppen diskussion, harmoni och tolerans. Būtent! har etablerat sig som ett välkomnande forum för debatt och gemenskap som uppmuntrar till aktivt medborgarskap och demokratiskt deltagande.

14–18 augusti: Arendalsveckan i Norge

Det nordiska samarbetet är närvarande i över 25 evenemang i Arendal i år. Vägen framåt efter Ukraina, gröna lösningar samt barn och ungas situation i Norden står centralt på schemat. Vi korar Nordens bästa hälsoapp, Svanen delar ut Miljöpris och Nordic Media Days uppdaterar oss om populism och desinformation. Häng med till Nordens tält på Tyholmen!

11 augusti: Arvamusfestival i Estland

Vår vision är att Norden och Baltikum ska vara en grön, konkurrenskraftig och socialt hållbar region till 2030. Dessa planer återspeglas i de diskussioner vi leder på årets opinionsfestival, Arvamusfestival, där vi fokuserar på social och miljömässig resiliens.

27–28 juni: Almedalsveckan i Sverige 

Det nordiska samarbetet bjuder på debatt på hög nivå om energi, debatt om Norden och Nato samt många andra viktiga samtal i samarbete med ett flertal partner. Vi tar också upp bioteknikreglering och de nya nordiska näringsrekommendationerna, för att nämna några ämnen.

27–28 juni: SuomiAreena i Finland  

Energikrisen och Nordens roll och samarbete i en värld i kris är huvudteman i Björneborg. Vi har också ett evenemang om gränshinder och rörlighet samt en debatt om hur man kan få fler unga att engagera sig i samhällsfrågor. 

15–18 juni: Folkemødet i Danmark 

På Bornholm kan du i år delta i tolv högaktuella evenemang i det nordiska tältet. Vi bjuder på debatter om energilösningar, yrkesskolor, biologisk mångfald, unga och lokalsamhällen. Och vi välkomnar dig till ett speciellt evenemang där ukrainska och ryska kvinnor möter varandra.

9–10 juni: LAMPA i Lettland

Samtalsfestivalen LAMPA föddes för åtta år sedan och har redan blivit ett årligt, oumbärligt inslag i det lettiska samhället. Under festivalens två dagar kommer det nordiska programmet att presentera tio evenemang som täcker en mängd olika teman av gemensamt intresse för de nordiska och baltiska länderna: perspektiv för det nordisk-baltiska samarbetet efter 2022, resilienta samhällen, noll avfall, digital inkludering, vindkraft och urbant jordbruk.


 

De nordiska institutionerna

De så kallade nordiska institutionerna är viktiga bidragsgivare på flera av festivalerna. Institutioner som Nordic Innovation, Nordisk energiforskning, Nordregio, Nordforsk och Nordgen spelar viktiga roller i att finansiera innovation och forskning samt stärka nätverk och kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna inom många områden, till exempel hälsoteknologi, energi och livsmedelssäkerhet.