Direktsändning: Lika möjligheter för LGBTI-personer med utländsk bakgrund i Norden

26.09.20 | Evenemang
A demonstration at Pride

Photographer: Martin Zachrisson

Fotograf
Martin Zachrisson
De nordiska länderna arbetar för att bekämpa diskrimineringen av LGBTI–personer i Norden, men fortfarande finns stora risker för våld, diskriminering och andra kränkningar.

Information

Plats

Folkets hus i Umeå, Studion
Sverige

Typ
Konferens
Datum
26.09.2020
Tid
13:00 - 14:30

Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI inledde i januari 2020 det politiska samarbetet på LGBTI-området. Som ett led i arbetet kommer en debattserie att turnera i hela Norden för att synliggöra möjligheter och utmaningar som anknyter sig till jämställdhet och rättigheter för LGBTI-personer i Norden.

Samtalet vid Umepride2020 bjuder in experter och opinionsbildare inom området för att berätta om deras arbete och erfarenheter, under det här samtalet fokuserar vi på den diskrimination som berör de möjligheter och utmaningar många LGBTI-personer med utländsk bakgrund i Norden upplever.

Språk

Engelska och skandinaviska. Debatten strömmas direkt från UmePride2020 via deras FB – sida samt via Nordiska ministerrådets Youtube – kanal.

Varmt välkommen att delta!  

Evenemanget är digitalt, med undantag för press. Relevanta lokala aktörer inom området kommer att få en inbjudan att delta i eventet. En person per organisation, max 20 pers. Eventet sker i övrigt bakom lyckta dörrar pga corona enligt ett beslut UmePride fattat.

Vi följer de svenska myndigheternas restriktioner och instruktioner vad gäller antal personer vid sammankomster.

Program

Sharon Jåma, programledare och journalist modererar evenemanget

 

13.00 – 13.05 Inledande ord

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) -  (filmklipp)  

 

13.05 – 13.15 Bakgrund och inspiration

Gisle A. Gjevestad Agledahl, norsk journalist

 • Skriver en think piece utgående från denna turné med samtal i hela Norden.
 • Deltar på länk

 

13.15 – 13.30 Min livsresa som Hbtqi-författare – ungdom och uppväxt

Jude Dibia, fristadsförfattare i Malmö

 • Deltar på länk

 

13.30 – 13.45  Hur kan vi inspirera varandra med solidaritet för att undgå dubbel diskriminering?

Palacios, ordförande RFSL

 • Deltar på länk

 

13.45 - 14.00  Vad har rapporten Olika verkligheter från december 2019 att berätta ?  

MUCF   

 

14.00 Hur kan vi tillsammans säkra alla LGBTI-personers lika möjligheter och bekämpa racism och hbtqi-fobi?

 • Frågan går turvis till Jude Dibia, RFSL och MUCF

 

14.15 Avslutande ord med en hälsning till Nordiska ministerrådet från eventet

Sharon Jåma, moderator  

Evenemanget är slut vid 14.25

  Målgrupper

  1. De berörda, gräsrotsorganisationer, den publik som Pridefestivalerna drar till sig
  2. Organisationer, institutioner i Norden som jobbar med LGBTI   - frågor -  för att öka kunskapen

  Se direktsändningen här (start 13.00):