Innehåll

25.11.20 | Nyhet

Rapport: Så många nordiska män är aktiva på nätforum som präglas av kvinnohat

Ny rapport visar att cirka 850 unga nordiska män är aktiva på kvinnofientliga nätforum. Rapporten tyder på att forumens nedsättande språk och kvinnosyn sprider sig till allmänna sociala plattformar.

12.11.20 | Nyhet

Nordisk Råds kamp for ligestilling fortsætter

Velfærdsudvalget i Nordisk Råd har fastlagt sit arbejde for ligestillingen, der på flere fronter udfordres yderlig af COVID 19. Fokus for udvalget er i 2021 på arbejdsmarkedet, familielivet og chikane af socialt udsatte grupper og køn på de sociale medier.

10.03.19 | Deklaration

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Information

Om den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet

Att uppnå jämställdhet och kunna erbjuda ett anständigt arbete åt alla är två av de mest akuta globala utmaningarna. För att övervinna dem måste vi arbeta tillsammans och dela kunskap och information – på lokal, regional och global nivå.

15.07.19

Income

Nordiska jämställdhetsindikatorer
15.07.19

Demography

Nordiska jämställdhetsindikatorer
03.07.19

Health

Nordiska jämställdhetsindikatorer