Innehåll

17.09.20 | Nyhet

Konkret plan ska ge ännu relevantare samarbete

Den konkreta handlingsplanen för det nordiska samarbetet tog ett steg framåt när den godkändes av de nordiska samarbetsministrarna den 10. september. Det är en 4-årig plan som utgår från den vision för samarbetet som statsministrarna beslöt om ifjol. Visionen slår fast att Norden ska bl...

15.09.20 | Nyhet

25 % færre selvmord inden år 2025 – med eller uden COVID-19

Hver dag er der 10 mennesker i Norden, der begår selvmord. Det tal, vil Udvalget for Velfærd i Norden have ned gennem forebyggelse og deling af viden. Men en dark horse er til stede: COVID-19.

10.03.19 | Deklaration

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Information

Om den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet

Att uppnå jämställdhet och kunna erbjuda ett anständigt arbete åt alla är två av de mest akuta globala utmaningarna. För att övervinna dem måste vi arbeta tillsammans och dela kunskap och information – på lokal, regional och global nivå.

15.07.19

Income

Nordiska jämställdhetsindikatorer
15.07.19

Demography

Nordiska jämställdhetsindikatorer
03.07.19

Health

Nordiska jämställdhetsindikatorer