Gränshinderdatabasen

Här kan du söka efter kända gränshinder mellan de nordiska länderna.

Dölj filter

Sökresultat

19-027

Skillnad i när uttag av svensk föräldrapenning måste ske för att inte rätten till den ska gå förlorad

Om man är bosatt i ett annat medlemsland än Sverige, men genom att arbeta i Sverige omfattas av svensk socialförsäkring, måste man ta ut sina svenska föräldrapenningdagar direkt i anslutning till att man avbryter sitt arbete inför beräknad förlossning. Detta beror på att man inte anses arbeta i Sverige om man inte tar ut en kontantförmån (tex föräldrapenning, graviditetspenning el...

Berörda/drabbade länder
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej
19-026

Kommunikation till utlandet då personer med dubbelt medborgarskap avlider

Kommunikation om förändrade uppgifter gällande gemensamma medborgare har inte fungerat tillfredställande mellan ländernas befolkningsregister när en person med både svenskt och finskt medborgarskap avlider. Ifall en person med dubbelt medborgarskap avlider i någotdera hemlandet uppdateras det lokala befolkningsdatasystemet, men i flera fall har informationsflödet stannat där och in...

Berörda/drabbade länder
Finland
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja
19-025

PTP-tjänstgöring på Åland

Vid praktik inför psykologexamen i Sverige ska en viss tid av handledd praktik genomföras. I Sverige finns kravet att en del av praktiken ska ske inom Sverige. Åland har på samma sätt som Sverige möjlighet att ge den handledda praktik som krävs, dock väljer många bort Åland som praktikort då kravet att viss del ska genomföras i Sverige finns. Att välja två orter istället för en bli...

Berörda/drabbade länder
Åland
Kategori
Utbildning
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja
17-020

Import af norske lakseyngel til Sverige

Virksomheder, der gerne vil starte landbaserede laksebrug, kan til dags dato ikke importere lakseyngel fra hverken Norge eller Færøerne, da dette er forbudt ifølge svensk lov. Forbuddet hæmmer udviklingsmulighederne for det svenske, maritime erhvervsliv, da importen af norske lakseyngel ville kunne forøge sektorens konkurrenceevne. ...

Berörda/drabbade länder
Norge
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Löst
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej
17-018

Midlertidig import af heste mellem Norge og Sverige

Mange dyreejere oplever ofte store komplikationer, når de enten skal føre deres heste over den norsk-svenske grænse for at løbe væddeløb eller for at træne.

Berörda/drabbade länder
Norge
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Avskrivet
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej
17-016

Olika krav på märkning av läkemedel och olika krav på språk för bipacksedel

De olika krav som ställs på märkning av läkemedel i de nordiska länderna och att bipacksedeln ska vara på landets eget språk kan leda till ett mindre utbud av läkemedel på den nordiska marknaden. Dessa krav utgör handelshinder som särskilt drabbar små marknader som den isländska. ...

Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja
17-012

Rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i Sverige efter arbeidsavklaringspenger från Norge

Den som ansöker om arbetslöshetsersättning i Sverige efter att ha uppburit arbeidsavklaringspenger (AAP) i Norge kan gå miste om inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Eftersom perioder med AAP inte betraktas som försäkringsperioder som ger rätt till arbetslöshetsersättning i Norge, kan de inte läggas till grund för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i Sverige. ...

Berörda/drabbade länder
Norge
Sverige
Kategori
Arbetsmarknad
Status
Avskrivet
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej
17-008

Mobil livsmedelslokal som första ankomstplats i Finland

En mobil livsmedelslokal kan på grund av ett beslut från det finska Livsmedelssäkerhetsverket Evira inte fungera som första ankomstplats för animaliska livsmedel som importeras till Finland. Detta begränsar möjligheten för svenska företag som vill sälja färska animaliska produkter från Sverige i Finland från till exempel en kylbil. ...

Berörda/drabbade länder
Finland
Kategori
Näringsliv
Status
Löst
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej