Ex-ministern Bucht vill att Norden står enat inför nästa kris

29.04.20 | Nyhet
Sven-Erik Bucht är ny medlem i Gränshinderrådet 2020.

Sven-Erik Bucht är ny medlem i Gränshinderrådet 2020.

Photographer
Jessica Gow/TT/Ritzau Scanpix
De nordiska länderna bör ta fram en gemensam krisstrategi innan nästa kris slår till. Det säger ex-ministern Sven-Erik Bucht, som är ny svensk medlem i nordiska Gränshinderrådet. Han säger också att gränshindren måste bort om Norden ska nå visionen om att bli världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Det är svårt att hitta någon som passar bättre för att jobba med gränshinder och fri rörlighet över gränserna är Sven-Erik Bucht.

Han bor bokstavligen på gränsen. Från sitt hus på en ö i Torne älv ser han det svenska fastlandet åt ena hållet och det finska åt det andra. Här har tvillingstäderna Haparanda och Torneå på varsin sida av gränsen i mångt och mycket vuxit ihop.

Gränssamarbete är något som Sven-Erik Bucht lever med varje dag. Nu ska han jobba med mobilitets- och gränsfrågor också officiellt, som Sveriges representant i Gränshinderrådet, vars uppgift är att undanröja hinder för den fria rörligheten i Norden.

- Det här är oerhört viktiga frågor och frågor som jag är mycket intresserad av. Och med tanke på var jag bor vågar jag också säga att det är frågor som jag har en viss kännedom om, säger Sven-Erik Bucht.

Ständig kamp mot gränshinder

Gränshinderrådets mål är att kunna röja undan 8-12 konkreta gränshinder varje år. Målet är att det ska vara så problemfritt som möjligt att flytta till eller att arbetspendla, studera och arbeta i ett annat nordiskt land, eller att driva företag över gränserna.

- Vi har ett fantastiskt nordiskt samarbete, men vi har fortfarande gränshinder som besvärar både företag och enskilda personer. Det gäller att ständigt och jämnt kämpa mot dem. Vi har en vision om att Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen 2030, och då måste gränshindren bort, säger Sven-Erik Bucht.

Som nyinvald i Gränshinderrådet har Bucht ännu inte klart för sig vilka konkreta hinder han helst vill jobba med. Först vill han läsa in sig på vilka som är mest aktuella.

- Vi har flera vardagliga gränshinder som fanns här också före krisen. Det finns en hel del viktigt jobb att göra, säger han.

Corona stort slag mot mobiliteten

Coronapandemin har inneburit ett stort slag mot den fria rörligheten i Norden. Stränga nationella restriktioner har nästan satt stopp för utbytet över gränserna, åtminstone tillfälligt.

- Nu under krisen ser vi en fruktansvärd tillbakagång i det gränsöverskridande samarbetet, gränser stängs och det byggs upp nya hinder. Dem måste vi ta itu med direkt, säger han.

Men helst vill Sven-Erik Bucht att Gränshinderrådet agerar proaktivt, och bidrar till att det man inte står inför samma problem när nästa kris kommer.

- Nästa gång måste vi ha en nordisk krisstrategi på plats för att kunna förhindra de förödande effekterna på den fria rörligheten över gränserna. I dagsläget blir det ju oerhörda konsekvenser för bland annat handeln och besöksnäringen.

Nordisk vaccinfabrik

Sven-Erik Bucht vill också att Norden ska gå samman för att trygga tillgången till skyddsutrustning och vaccin i kristider. Han föreslår bland annat att de nordiska länderna gemensamt startar upp en vaccinfabrik.

- Vi har alla förutsättningar för att klara det, vi har kapacitet, kunnande och kapital. Viljan måste vi mobilisera. Jag är övertygad om att det finns en folklig acceptans för detta. Man behöver inte vara någon expert för att inse att enskilda små länder inte är först i kö till att köpa skyddsutrustning och vaccin, därför måste vi jobba tillsammans.

Som inspiration i gränshinderarbetet plockar Sven-Erik Bucht ett citat av framlidne landshövdingen i Norrbotten, Ragnar Lassinantti.

- I ett radiokåseri 1965 sade han ungefär så här: I gränsens psykologi ligger att vi oftast tänker längs gränsen, sällan över den. Det är precis det misstaget man gör nu under pandemin, säger Bucht.

Kort om Sven-Erik Bucht:

Född 28 december 1954 i Haparanda.

Socialdemokratisk riksdagsledamot 2010-2019.

Landsbygdsminister 2014-2019.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda 2003-2010.

Var tongivande när det gällde att få Ikea till Haparanda-Torneå, världens nordligaste Ikea.

Har en bakgrund som dansbandsmusiker. Spelar gitarr.Pratar både svenska och finska.

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått de nordiska regeringarnas uppdrag att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet ligger under Nordiska ministerrådet och startade sin verksamhet 2014.

I videon nedan kan du se hur Gränshinderrådet jobbar.