Föreslår nordiskt forum för plast i den cirkulära ekonomin

24.04.18 | Nyhet
Plast på strand
Fotograf
Heidi Orava/norden.org
Det finns en stor outnyttjad potential för återanvändning och återvinning av plast i Norden. De nordiska länderna bör etablera ett forum för att hållbarhetssäkra plasten och stärka den cirkulära ekonomin, fastslår Norges tidigare klimat- och miljöminister Tine Sundtoft i en ny rapport.

Återanvändningsgraden för plast är i dag relativt låg i alla de nordiska länderna och 700 000 ton plast bränns eller slängs årligen på soptippar runtom i regionen.

Enligt Tine Sundtoft måste plasten som material generellt prioriteras högre i övergången från lineära till mer cirkulära ekonomier, och hon vill se en ökad koordinering mellan de nordiska länderna både då det gäller produktion av kunskap, utbyte av erfarenheter och konkreta åtgärder i länderna. Ett dialogforum för att koordinera de goda insatser som redan pågår i länderna kunde dessutom ge värdefulla inspel till utvecklingen av plastpolitiken i Europa.

– Vi saknar fortfarande produktdesign, och inom den fokus på materialval, som genomgående utgår från att en plastprodukt ska ha en lång levnadstid och kunna återvinnas när den går sönder eller blivit uttjänt.  Marknaderna för återvunnen plast behöver också utvecklas, säger Sundtoft, som i sin rapport De nordiska länderna i den gröna omställningen – mer än grannar lägger fram tolv strategiska förslag för nordisk samarbetsnytta inom miljö- och klimatområdet.

Giftfria värdekedjor

Dialog- och koordineringsforumet för plastfrågor skulle enligt rapporten bidra till att skapa transparens i värdekedjorna i fråga om materialval och tillsatsämnen – däribland skadliga kemikalier.

– Utgångspunkten bör vara att all plastanvändning ska vara cirkulär och giftfri. Ett giftfritt kretslopp förutsätter i sin tur att problematiska ämnen ersätts med ofarliga i alla material som ska återvinnas, säger Tine Sundtoft.

Plastfrågorna har i flera år stått högt på det nordiska samarbetets politiska agenda, bland annat genom det pågående nordiska programmet för att minska miljöpåverkningarna av plast (2017-2018).

Det nu föreslagna plastforumet skulle enligt rapporten effektivera arbetet genom att vid behov kunna initiera gemensamma forskningsprojekt, kapacitetsbygge, utveckling av finansieringsinstrument eller kommunikation med nyckelaktörer.

– De nordiska länderna har alltid varit föregångare då det gäller miljö- och klimatlösningar. Här finns en mycket konkret möjlighet att skapa nordiskt mervärde som resten av världen kan ha glädje av, sammanfattar Sundtoft.

Rapporten De nordiska länderna i den gröna omställningen – mer än grannar är ett beställningsverk av de nordiska miljö- och klimatministrarna och baserar sig på närmare 120 samtal som Sundtoft fört med politiker, tjänstemän, miljöorganisationer och representanter för näringslivet såväl i Norden som internationellt.

Läs rapporten i sin helhet

Kontakt