Island kraftsamlar för framtidens arbetsliv

28.03.19 | Nyhet
Harpa
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Island arrangerar 4 - 5 april den sista av fyra nordiska konferenser inför arbetsorganisationen ILO:s 100-årsjubileum. Med deltagare från hela världen diskuteras jämställdhet i framtidens arbetsliv och parternas framtida roll.
- Jämställdhet, föräldraledighet och arbetsmarknad kopplas allt mer ihop. Det är på dessa områdena Norden kan inspirera andra länder, säger Ásmundur Einar Daðason, Islands Social- och barnminister.

Hur påverkar den snabbt föränderliga arbetsmarknaden de nordiska länderna och deras arbetsmarknadsmodeller? Och vad krävs för att Norden ska nå jämställdhet och hållbarhet i arbetslivet?

Det är de centrala frågorna för konferensen.

Deltagare från hela världen

Under två dagar kommer 300 personer -  forskare, politiker, fackföreningsledare, arbetsgivarrepresentanter och ledare för internationella organisationer – att sålla fram idéer och förslag om hur arbetsvillkoren ska förbättras och hur kompetensen ska upprätthållas, så att inte jobben tas över av robotar och artificiell intelligens. Frågan om lika lön oavsett kön är också ett centralt tema.

Norden har en nyckel

Dagen innan konferensen, den 3 april, möts arbetsministrarna i Nordiska ministerrådet. ILO:s generaldirektör Guy Ryder deltar både på konferensen och mötet.

- Den nordiska trepartsmodellen med samarbete mellan regeringarna och parterna är en nyckel till att ta itu med utmaningarna i framtidens arbetsliv, säger Guy Ryder.

Norden runt på fyra år

Future of Work-konferensen har organiserats de senaste fyra åren, alltid i det land som varit ordförande i Nordiska ministerrådet. Det första mötet organiserades i Helsingfors för fyra år sedan där man behandlade globala förändringar i arbetets natur. I Oslo för tre år sedan var det delningsekonomins tur och den tredje konferensen i Stockholm ifjol debatterade den tekniska utvecklingen och förändrat utbildningsbehov.

Den fjärde konferensen i Reykjavík blir en sammanfattning av det man tidigare har diskuterat men det är också ILO:s 100-årsjubileum.

ILO-rapporten klar

Därför får man en särskild presentation baserad på ILO:s globala kommissions rapport om arbetets framtid. Sveriges statsminister Stefan Löfvén var en av kommissionens två ordförande. ILO har bett om att få idéer och förslag från de nordiska länderna om hur arbetsvillkoren ska förbättras, bli mer jämställda och hur kompetensen ska upprätthållas, så att inte jobben tas över av robotar och artificiell intelligens.

Jämställdhet högprioriterad

Norden har lagt vikt vid arbetarskydd och trepartssamarbete på arbetsmarknaden. Det är frågor som kommer att diskuteras och vidareutvecklas. Arbetsmiljön är viktig, enligt Ásmundur Einar. Han anser också att jämställdhet på arbetsmarknaden måste prioriteras högt.

Island har nyligen utarbetat en likalönsstandard, som just nu håller på att införas för alla myndigheter och företag med mer än 250 medarbetare. Norden har också banat väg för föräldraledighet och andra reformer på arbetsmarknaden. Jämställdhet, föräldraledighet och arbetsmarknaden kopplas allt mer ihop. Det är viktigt att alla kan vara aktiva på arbetsmarknaden.

Social rättvisa

Nordiska ministerrådet och ILO inledde 2016 ett samarbete om jämställdhet i framtidens arbetsliv som en del av ILO:s initiativ ”Women at Work Centenary Initiative”. Det är ett av de sju initiativ för social rättvisa som ILO och samtliga medlemsstater ska arbeta med och särskilt belysa i samband med ILO:s 100-årsjubileum i år.

Som svar på både ”Women at Work” och ”Future of Work”, ytterligare ett av ILO:s jubileumsinitiativ, pågår även ett omfattande forskningsprojekt om hur arbetslivet i Norden kan komma se ut runt år 2030. Projektet lanserades av de nordiska arbetsmarknadsministrarna och involverar ett stort antal nordiska forskare under ledning av den norska forskningsstiftelsen Fafo.

”Vi flyr inte framtiden”

Ásmundur Einar Daðason förklarar arbetslivets framtid diskuteras i hela Norden just nu. Island är inget undantag. Befolkningen ökar snabbt och det råder nya attityder på arbetsmarknaden. Klimatförändringarna har också en enorm inverkan. Island har stora förhoppningar om att kunna bygga på och arbeta vidare med resultatet av konferensen.

- Med tanke på hur snabbt utvecklingen går så kan Norden bara behålla sin ledarposition genom att samarbetet på de arbetsmarknaderna fortsätter. Vi flyr inte framtiden, säger Ásmundur Einar Daðason.

Contact information