Islanti tulevaisuuden työelämän näyttämönä

28.03.19 | Uutinen
Harpa
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Islanti järjestää 4.–5. huhtikuuta neljännen ja viimeisen pohjoismaisen konferenssin, joka liittyy Kansainvälisen työjärjestön (ILO) satavuotisjuhliin. Eri puolilta maailmaa tulevat osallistujat kokoontuvat keskustelemaan tasa-arvon ja työmarkkinaosapuolten roolista tulevaisuuden työelämässä. – Tasa-arvo, perhevapaat ja työmarkkinat liitetään yhä enemmän toisiinsa. Ne ovat osa-alueita, joilla Pohjoismaat voivat inspiroida muita maita, sanoo Islannin sosiaali- ja lapsiasiaministeri Ásmundur Einar Daðason.

Millä tavoin työmarkkinoiden nopeat muutokset vaikuttavat Pohjoismaihin ja niiden työmarkkinamalleihin? Entä mitä vaaditaan, jotta Pohjolan työmarkkinat olisivat tasa-arvoiset ja sosiaalisesti kestävät?

Nämä ovat konferenssin keskeisiä kysymyksiä.

Osallistujia koko maailmasta

Yhteensä 300 konferenssivierasta – tutkijoita, poliitikkoja, ay-johtajia, työnantajapuolen edustajia ja kansainvälisten järjestöjen johtajia – seuloo kahden päivän aikana ideoita ja ehdotuksia siitä, miten työehtoja voidaan parantaa ja osaamista ylläpitää kilpailtaessa robottien ja tekoälyn kanssa. Toinen keskeinen teema on samapalkkaisuus sukupuolesta riippumatta.

Pohjoismailla ratkaisun avaimet

Pohjoismaiden työministerit kohtaavat konferenssia edeltävänä päivänä 3. huhtikuuta työelämäalan ministerineuvoston kokouksessa. Kokoukseen ja konferenssiin osallistuu myös ILOn pääjohtaja Guy Ryder.

– Pohjoismainen kolmikantamalli, jossa hallitukset ja työmarkkinaosapuolet tekevät yhteistyötä, tarjoaa ratkaisun avaimet tulevaisuuden työelämän haasteisiin, Guy Ryder toteaa.

Pohjoismaiden ympäri neljässä vuodessa

Future of Work -konferensseja on järjestetty viime vuosina Pohjoismaiden ministerineuvoston kulloisessakin puheenjohtajamaassa. Ensimmäinen kokous pidettiin neljä vuotta sitten Helsingissä, ja aiheena olivat työn luonteessa tapahtuvat globaalit muutokset. Oslossa taas pohdittiin kolme vuotta sitten jakamistaloutta, ja Tukholmassa viime vuonna pidetyssä kolmannessa konferenssissa ruodittiin teknistä kehitystä ja koulutustarpeiden muuttumista.

Reykjavikissa järjestettävä neljäs konferenssi summaa aiemmat keskustelut, mutta samalla vietetään ILOn 100-vuotisjuhlia.

ILO-raportti valmiina

Juhlien kunniaksi konferenssissa saadaan erillinen esittely työn tulevaisuutta käsittelevästä raportista, jonka on laatinut ILOn kansainvälinen komissio. Toinen komission kahdesta puheenjohtajasta oli Ruotsin pääministeri Stefan Löfven.
ILO on pyytänyt Pohjoismailta ideoita ja ehdotuksia siitä, miten työehtoja voidaan parantaa, tasa-arvoa lisätä ja osaamista ylläpitää, jotta robotit ja tekoäly eivät veisi työpaikkoja.

Tasa-arvo keskeinen painopistealue

Pohjoismaat ovat painottaneet työsuojelua ja kolmikantayhteistyötä, ja näitä asioita on tarkoitus pohtia ja kehitellä eteenpäin. Työympäristöllä on tärkeä merkitys, Ásmundur Einar toteaa. Hänen mukaansa työmarkkinoilla on niin ikään syytä priorisoida tasa-arvoa.

Islannissa laadittiin hiljattain samapalkkaisuusstandardi, jota ollaan nyt ottamassa käyttöön kaikissa yli 250 työntekijän virastoissa ja yrityksissä. Pohjoismaat ovat raivanneet tietä myös perhevapaille ja muille työmarkkinauudistuksille, ja tasa-arvo, perhevapaat ja työmarkkinat liitetään yhä enemmän toisiinsa. Kaikille on annettava mahdollisuus aktiiviseen työmarkkinaosallistumiseen.

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja ILO aloittivat vuonna 2016 yhteistyön, joka liittyy tasa-arvon toteutumiseen tulevaisuuden työelämässä. Yhteistyö on osa ILOn Women at Work -vuosisata-aloitetta. Se on yksi seitsemästä sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävästä aloitteesta, joita ILOn ja kaikkien jäsenvaltioiden on määrä edistää ja valottaa osana järjestön tämänvuotisia satavuotisjuhlia.

”Women at Work” -aloitteeseen ja toiseen vuosisata-aloitteeseen nimeltä ”Future of Work” kytkeytyy myös meneillään oleva laaja tutkimushanke, jossa tarkastellaan pohjoismaista työelämää vuonna 2030. Pohjoismaiden työministerien julkistamassa hankkeessa on mukana suuri joukko pohjoismaisia tutkijoita, ja sitä johtaa norjalainen Fafo-tutkimussäätiö.

”Me emme lähde tulevaisuutta pakoon.”

Ásmundur Einar Daðason toteaa, että työelämän tulevaisuus puhuttaa nyt kaikissa Pohjoismaissa, myös Islannissa. Maan väestö kasvo nopeasti, ja työmarkkinoilla on aistittavissa uusia tuulia. Myös ilmastonmuutoksella on valtava merkitys. Islannilla on vahva usko siihen, että konferenssi antaa eväitä tulevaan työhön.

– Kehitys on niin nopeaa, että Pohjoismaat voivat säilyttää johtoasemansa vain jatkamalla työmarkkinayhteistyötä. Me emme lähde tulevaisuutta pakoon, Ásmundur Einar Daðason summaa.