Livet i ett klimatneutralt Norden formas på COP28

24.10.23 | Nyhet
climate-neutral livestyles
Photographer
Sara Tingström
FN:s klimatmöte COP28 i december kommer att bli en milstolpe när världen för första gången granskar sina klimatåtgärder för att nå Parisavtalet. Det nordiska samarbetet är på plats och erbjuder under båda förhandlingsveckorna en scen för kunskap och debatt om hur den gröna omställningen inte bara betyder uppoffringar utan kan leda till bättre liv för fler.

Inför årets klimatförhandlingar har en kartläggning tagits fram av hur långt Norden har nått för att uppfylla sina internationella åtaganden. Kartläggningen har gjorts av en rad nordiska tankesmedjor och visar att Norden behöver minska klimatutsläppen snabbare, men även att vi behöver börja tala mer om de fördelar ett hållbart samhälle kan erbjuda.

- En positiv vision för det klimatneutrala Norden är viktigt för att säkerställa folkligt stöd för den gröna omställningen. Visionen håller oss fast vid att vi inte 'bara' ska minska våra utsläpp, vi måste också samtidigt se till att Norden blir en bättre plats att vara på, säger Andreas Lind, seniorkonsult i klimatlaboratoriet, CONCITO.

Livsstilsförändringar med stor effekt

Med de globala utsläppen på den högsta nivån någonsin är Norden och världen långt ifrån att uppfylla Parisavtalet. För att hålla den globala medeltemperaturen under 1.5 grader behövs en snabb omställning i alla sektorer, i alla samhällen och i vårt sätt att leva.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan livsstilsförändringar minska de globala utsläppen med 40-70 procent till år 2050, så länge nödvändig politik, infrastruktur och teknik finns på plats. Med störst potential i regioner som Norden, där vi är storkonsumenter. Men en förändring av våra livsstilar behöver inte betyda att livet blir sämre.

Vår chans att förändras till det bättre

- Om vi ska nå Parisavtalet behöver Norden förändras, men det är också vår chans att förändras till det bättre. De nordiska länderna har ambitiösa klimatmål och verktygen och kapaciteten för den gröna omställningen. Det måste gå snabbare. Men Norden behöver också visa hur den gröna omställningen faktiskt kan göra livet bättre, säger Karen Ellemann, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.
 

Den nordiska paviljongen på COP28 anordnar mer än 70 faktaspäckade debatter och rapportlanseringar relaterade till klimatförändringar och klimatlösningar. De handlar bland annat om finansiering av förlust & skador, säkrare livsmedelsystem, samspelet mellan klimat och jämställdhet, en rättvis grön omställning, tekniska lösningar, naturbaserade lösningar, biologisk mångfald och kulturens roll i klimatkampen.

Mer tid till det viktiga

De 70 eventen i den nordiska paviljongen kommer ringa in hur det går för Norden att bli klimatneutralt, vilka nya lösningar som finns och hur utrymme för klimatneutrala livsstilar skapas. Elise Sydendal, medlem av Det danske Ungdoms Klimaråd menar att en klimatneutral livsstil kan ge insikt om vad som egentligen gör oss lyckliga.

- I det klimatneutrala samhället har vi insett att det viktiga i livet handlar om mer tid och omsorg för våra nära relationer. Det handlar om tillgång till kultur och natur, ren luft, rent dricksvatten, en hälsosam miljö mer än om ökad materialkonsumtion. Att ändra vår livsstil och minska vår konsumtion skapar ett bättre liv för oss nu, och det skapar trygghet för framtida generationer, säger Elise Sydendal, medlem av det danske Ungdoms Klimaråd.  

Följ med det nordiska samarbetet på COP28 den 30 november till 12 december när vi finner ut hur morgondagens klimatneutrala liv kommer se ut! Programmet publiceras i slutet av november på norden.org