Utskott vill locka pilgrimsvandrare till Norden

27.06.23 | Nyhet
Vandrare tar en paus på ett berg i nordisk natur
Fotograf
Helgi Thorsteinsson/norden.org
Norden kunde bli en intressant ny destination för pilgrimsvandring. Genom samarbete mellan de existerande pilgrimsrutter som redan finns och gemensam marknadsföring kunde intresset för lederna öka både inom Norden och internationellt.

Det här anser Nordiska rådets Utskott för kunskap och kultur, som sammanträdde till sitt sommarmöte i Mariehamn den 26 juni. Utskottet vill att Nordiska ministerrådet bidrar till att stärka samarbetet mellan de nordiska pilgrimsrutterna och samla dem till en nordisk pilgrimssatsning. Bland annat S:t Olavs-vägarna till Trondheim och Birgittavägarna till Vadstena är redan nu populära pilgrimsleder, och har potential att bli ännu populärare, tror utskottet.

- Det vore fint att kunna utnyttja de här gamla lederna som folk har rört sig på i århundraden ännu mer i den nya tid vi lever i - både med tanke på turistnäring och hållbarhet. Pilgrimsrutterna sträcker sig både genom tid och rum, säger Camilla Gunell, ordförande för Utskottet för kunskap och kultur.

Pilgrimsvandring är ett fenomen som blivit populärare internationellt, till exempel har antalet vandrare på de mest berömda lederna till Santiago de Compostela genom Frankrike, Spanien och Portugal mångdubblats under set senaste årtiondet. Utskottet för kunskap och kultur anser att Norden kunde profilera sig starkare som en spännande destination för pilgrimsvandrare.

Nordisk nytta på många plan

Trondheim, Vadstena och Åbo är centrala orter för de nordiska pilgrimsrutterna där det redan nu finns organisationer som arbetar med att marknadsföra lederna. Utskottet för kunskap och kultur pekar på att flera olika sektorer kunde dra nytta av ett tätare samarbete kring pilgrimslederna. Både turism, kultur, historia och teologi berörs.

Dessutom påpekar man att långvandringar till fots också är ett bra exempel på ett nytt populärt och hållbart fenomen inom turismen som stämmer bra överens med Nordiska ministerrådets strategiska målsättningar om ett socialt hållbart, grönt och konkurrenskraftigt Norden.

Bland de konkreta förslagen finns bland annat gemensam marknadsföring och webbplats för de nordiska pilgrimslederna, samt årliga konferenser och webbinarier för att dela den kunskap som finns i de olika nordiska länderna.