"Vi ska leverera resultat som märks i vardagen"

31.10.17 | Nyhet
Nordiskt toppmöte
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Norden ska vara världens mest integrerade region, enligt de fem statsministrarna. Men vad innebär det, konkret? Stöder de till exempel förslaget om en nordisk e-id?
"Ja!" svarade Juha Sipilä, Finlands statsminister, klart och tydligt under toppmötet som inledde Nordiska rådets session.

Två timmar och åtta ledare för de nordiska länderna, Åland, Färöarna och Grönland på plats -  toppmötet är en unik möjlighet för nordiska parlamentariker att få statsministrarnas svar på aktuella nordisk-politiska frågor.

Tillit och gränshinder

Årets tema för debatten var tillit och gränshinder – två nyckelfrågor för att förverkliga statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region.

Debatten gav parlamentarikerna och åhörarna en möjlighet att förstå vad visionen kan innebära konkret. Statsministrarna fick frågor om järnvägsbyggen och arbetsmarknadspolitik, integrering av flyktringar och framtida försvarssamarbete.

Det blev tydligt att statsministrarna vill höja ambitionsnivån, även om vägen att förverkliga visionen är långtifrån utstakad.

 - VI ska leverera resultat som märks i vardagen för dig och mig. EU har gjort ett viktigt arbete för att öka mobiliteten – men när EU befinner sig i en brytningstid, är det viktigt med ett tydligt Norden, sa Erna Solberg, statsminister i Norge.  

Norden sätter tronen i EU

Hon spådde att nordiska klimat- och eneriglösningar snart är europeiska lösningar. Och att det nordiska digitala samarbetet kommer att sätta tonen för det europeiska.  

Nordiska Ministerådet inrättade nyligen ett ministeråd för digitalisering, som mellan 2018 och 2020 ska utveckla den digitala inre marknaden i den nordisk-baltiska regionen – ett bra exempel på hur de nordiska regeringarna nu vill arbeta, menade Karen Ellemann, nordisk samarbetsminister i Danmark.

- . Vi ska vara vakna och tänka nordiskt när vi skapar digitala lösningar, för att inte skapa nya gränshinder. Vi har redan nått långt när det gäller integration i Norden. Men vi ska gå en extra mil för att skapa bättre mobilitet och dynamik i Norden, sa Karen Ellemann som ersatte statsministern på toppmötet.   

Nordisk e-legitimation

Tidigare under dagen hade de nordiska samarbetsministrarna gett Gränshinderrådet ett skarpare mandat. Och just nu pågår en utredning om möjligt samarbete på lagstiftningsområdet, med syfte att förebygga nya gränshinder.

Det var Anna-Maja Henriksson, från Mittengruppen i Nordiska rådet som frågade om statsministrarna kommer att stödja förslaget om ett gemensamt nordiskt e-id.

- Svaret är ja! Det är klart att vi vill ge stöd till den här utvecklingen, men vi har många olika processer på gång, sa Juha Sipilä, statsminister i Finland.

De nordiska länderna har valt olika vägar när det gäller EU och Nato, vägval som visionen om ett integrerat Nordenknappast kommer att rubba.

- Det finns många olikheter mellan länderna. Men det som hittills burit det nordiska samarbetet är allt det som förenar oss, sa Kristján Þór Júlíusson, samarbetsminister på Island. 

Stark internationell röst

Visionen om Norden som världens mest integrerade region handlar framför allt om att skapa jobb och tillväxt för medborgarna i Norden – men har också en internationell aspekt.

- I den tid av globala utmaningar som vi lever i har vi, de nordiska länderna, en allt viktigare roll att axla, oavsett om det gäller säkerheten i vårt närområde, fredsskapande globalt eller omställningen till en hållbar värld, sa Stefan Löfven, statsminister i Sverige.

- Den nordiska rösten ska vara stark i det internationella samarbetet.  För vi har något viktigt att bidra med, sa Stefan Löfven.

Kontakt