”Vi vill hindra viruset, inte människorna”

27.10.20 | Nyhet
gränskontroll
Photographer
Ritzau Scanpix
Hur kan man öka människors möjlighet att röra sig mellan de nordiska länderna under pandemin? Den frågan blir allt viktigare för de nordiska regeringarna. Statsministrarna var försiktigt positiva till idén om ett nordiskt covid19-pass, under debatten med Nordiska rådet på tisdagskvällen.

Det var Liselott Blixt, dansk parlamentariker och ledamot i det nordiska välfärdsutskottet, som reste frågan om ett nordiskt covid19-pass.


-   Länderna agerade olika i början av pandemin, men nu vet vi alla mer om vikten av att testa och smittspåra. Ska vi införa ett covid19-pass som bygger på testning? Är det något ni statsministrar vill diskutera? frågade hon.  

Försiktigt positiva

Både Sanna Marin, statsminister i Finland, och Katrín Jakobsdóttir, statsminister på Island, var positiva till idén. 


-    Vi funderar just nu på regeländringar som gör det möjligt att resa över gränserna om man har ett negativt provresultat. Vi vill ju hindra viruset, inte människorna, sa Sanna Marin. 


-     Jag tror att det här är en viktig sak för oss att undersöka vidare, sa  Katrín Jakobsdóttir. 

 

Allvarlig andra våg

Även Mette Frederiksen, statsminister i Danmark, sa sig vara angelägen om att hitta lösningar för ett säkrare resande i Norden. 


-    Men kanske inte just när hela Europa står mitt i en kraftig andra våg av pandemin, sa hon. 


Debatten mellan statsministrarna och parlamentarikerna var en del av Nordiska rådets sessionsvecka, som ordnas i stället för rådets årliga session. Egentligen skulle sessionen ha hållits denna vecka på Island, men den blev inställd på grund av pandemin.
 

Unga nordbor far illa 

Aldís Mjöll Geirsdóttir, nyvald president i Ungdomens Nordiska råd, ville veta hur statsministrarna planerar att hjälpa alla de unga människor i Norden som far illa under pandemin. 


-    Många unga mår dåligt av ofrivilliga avbrott i studierna och svårigheterna att få ett jobb. Vad tänker ni göra? 
 

Fler utbildningplatser

Erna Solberg, statsminister i Norge, berättade om en utbildningssatsning som bland annat innebär 4000 nya utbildningsplatser, och ett beslut om att stärka skolhälsovårdens uppgift att stötta unga som mår psykiskt dåligt. 


Katrín Jakobsdóttir berättade att hänsynen till ungas psykiska hälsa var ett viktigt skäl till att skolorna hållits öppna på Island under pandemin. 
 

Jobb och utbildning viktigast

Både Mette Frederiksen och Stefan Löfven, statsminister i Sverige, lovade att ha ett starkt fokus på utbildning och jobb för unga. 


-  Kampen mot arbetslösheten är nummer ett när vi återstartar samhället efter pandemin, och då är de unga priorierade, sa Stefan Löfven.