Nytt nordiskt nätverk ska bekämpa brott och fusk på arbetsmarknaden

01.12.23 | Nyhet
Byggarbetare på en bro
Photographer
Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Människohandel, skattefusk och svartjobb – exempel på gränsöverskridande brottslighet som drabbar både enskilda och samhället. Igår beslöt de nordiska ministrarna med ansvar för arbetsliv att inrätta ett formellt nordiskt-baltiskt nätverk som ska bekämpa arbetslivskriminalitet.

Svartjobb och regelfusk skadar inte bara enskilda människor, utan är ett allvarligt samhällsproblem som snedvrider konkurrensen och ökar otryggheten i arbetslivet. Det anser de nordiska ministrarna med ansvar för arbetsliv. 

De nordiska länderna har i flera år samarbetat mot arbetslivskriminalitet - helt konkret genom gemensamma inspektioner på arbetsplatser och utbyte av information. Samarbetet har hittills skett i kortare EU-finansierade projekt, och tidvis inkluderat baltiska länder.

Grundfinansiering från Ministerrådet

När de nordiska arbetslivsministrarna möttes i Reykjavik, beslöt de att inrätta ett formellt nordiskt-baltiskt nätverk med finansiering från Nordiska ministerrådet. 

-Genom att upprätta ett nätverk mot arbetslivskriminalitet som kan få en grundfinansiering från Ministerrådet skapas en stabil grund att kunna jobba långsiktigt och gränsöverskridande kring en fråga som utgör ett allvarligt samhällsproblem. Förhoppningsvis skapas bättre förutsättningar för samarbete, gemensamma åtgärder, tillgång till information och tjänster och ökad kapacitet och kunskap, säger Johan Pehrson, Arbetsmarknads- och Integrationsminister i Sverige. 

Gränsöverskridande inspektioner

Nätverket ska bestå av tjänstemän som arbetar på ländernas arbetsmiljömyndigheter och tillsynsmyndigheter. Det ska organisera gränsöverskridande inspektioner och underlätta kunskaps- och informationsdelning i Norden och Baltikum.