Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Nordisk samarbejde i krisesituationer bør styrkes

15.12.21 | Nyhet
Kriseberedskab
Fotograf
Ricky Molloy
Nordisk Råds præsidium ønsker, at det nordiske samarbejde styrkes, så vi bedre kan håndtere krisesituationer i fremtiden. Præsidiet opfordrer derfor Nordisk Ministerråd til at tage stilling til anbefalingerne i rapporten Nordisk civilt kriseberedskab.

På bestilling fra de nordiske samarbejdsministre har den tidligere finske forsvarsminister, Jan-Erik Enestam, skrevet rapporten Nordisk civilt kriseberedskab. På det netop afholdte præsidiemøde i Nordisk Råd har præsidiet drøftet rapporten og de tolv anbefalinger heri med Jan-Erik Enestam.

- Præsidiet i Nordisk Råd ønsker et øget nordisk samarbejde i krisesituationer og ser positivt på anbefalingerne i rapporten Nordisk civilt kriseberedskab. Vi opfordrer derfor Nordisk Ministerråd til at følge op på den og tage konkret stilling til anbefalingerne, siger Annette Lind, vicepræsident i Nordisk Råd.   

At Norden bliver bedre til sammen at håndtere krisesituationer i fremtiden er vigtigt. Det er vigtigt for tilliden fra borgerne til myndighederne, for borgerne i grænseregionerne, samfundssikkerheden i Norden og for trygheden hos os alle

Bertel Haarder, præsident i Nordisk Råd. 

Vi skal lære af cornatiden

Nordisk Råd er selv meget optaget af lære af de seneste snart to års cornatid, for at kunne forbedre det nordiske samarbejde i krisetider. Det var derfor hovedtemaet på Nordisk Råds session i sidste måned, hvor Jan-Erik Enestam også fremlagde sine anbefalinger. De anbefalinger, ønskede præsidiet på dagens møde at drøfte videre med Enesteam med henblik på det videre politiske arbejde for et styrket kriseberedskab i Norden.  

- At Norden bliver bedre til sammen at håndtere krisesituationer i fremtiden er vigtigt. Det er vigtigt for tilliden fra borgerne til myndighederne, for borgerne i grænseregionerne, samfundssikkerheden i Norden og for trygheden hos os alle, lyder det fra Bertel Haarder, præsident i Nordisk Råd. 

 

 

12 konkrete anbefalinger 

I løbet af andet halvår af 2021 har Enestam gennemført en lang række interviews og har på baggrund heraf kommet med 12 anbefalinger til at styrke et nordisk samarbejde i krisesituationer. Anbefalingerne fremhæver blandt andet vigtigheden af forebyggende tiltag som fx fælles analyser og øvelser i forskellige krise-scenarier samt fælles indkøb af vacciner og opbygning af beredskabslagre. Derudover tættere koordination og informationsudveksling herunder ”early warning-systemer”, når en krise rammer. Vigtigheden af at involvere både private parter og den frivillige sektor, fx i grænseregionerne, indgår også.