Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Nordisk ministerråds formannskap i 2022

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sTJ3eQRBKtc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Det nordiske fellesskapet er unikt. Vi deler grunnleggende verdier og har stor tillit til hverandre. Norge ønsker å styrke det nordiske samarbeidet. I en verden preget av et økende press på rettstat og demokrati er det viktigere enn noensinne å verne om det nordiske fellesskapet, Slik oppsummerer statsminister Jonas Gahr Støre hvordan Norge ser på formannskapet i Nordisk ministerråd.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd vil ha fullt fokus på de tre prioriterte områdene: et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Vi skal intensivere arbeidet med visjonen, bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og sørge for at ministerrådet arbeider effektivt. Sammen skal vi bygge et sterkere og grønnere Norden.

- Årtier med tett integrasjon og samarbeid har vist at de nordiske landene står sterkere sammen enn hver for seg, også i krisetider. I internasjonal sammenheng er vi hverandres nærmeste venner og partnere, sier norges statsminister Jonas Gahr Støre.

Den felles nordiske ambisjon er å være verdensledende på omstilling, konkurransekraft og bærekraft. Sammen skal vi være en foregangsregion internasjonalt og bidra til verdenssamfunnets oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Det nordiske samarbeidet er derfor ikke bare viktig for vår egen region, men også for Europa og verden.