Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Medlemsforslag om å redusere antall barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt

21.02.22 | Aarende

Information

Dokumentation

    Förslag
    Betänkande
    Debatt
    Beslut