Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Medlemsforslag om å redusere antall barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt