Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Medlemsforslag om å redusere antall barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt

21.02.22 | Sak

Dokumentasjon

    Forslag
    Betenkning
    Debatt
    beslutning