2013 Kim Leine, Danmark: Profeterne i Evighedsfjorden

2013 Kim Leine, Danmark: Profeterne i Evighedsfjorden

Om författaren

Leine är föd i Norge, men flyttade till Danmark som 17-åring. Kim Leine har bott och arbetat på Grönland i 15 år. År 2004 återvände han till Danmark och debuterade med minnesromanen ’Kalak’ (2007). 2009 utkom romanen ’ Tunu’, där Kim Leine söker sig tillbaka till Grönland, denna gång som ram för berättelsen om en ung dansk manlig sjuksköterskas möte med det grönländska samhället och bygdekulturen. ’Profeterna vid Evighetsfjorden’ är Kim Leines fjärde roman och är historien om den danske prästen Morten Falck, som i slutet av 1700-talet reser till Grönland.

Om det vinnande verket

Kim Leines stora epos, Profeterna vid Evighetsfjorden, är historien om den danske prästen Morten Falck, som i slutet av 1700-talet reser till Grönland. Härigenom utvecklas en berättelse om den danska kolonialiseringen som ett fullständigt förryckt och meningslöst projekt. De danska ämbetsmännen försöker hålla fast vid makten och formerna, men plågas av hemlängtan och resignation. Bland grönländarna pyr sorgen och vreden, och några av dem griper kristendomen och de europeiska frihetsidéerna som en inspiration till uppror mot kolonialmakten. Men utöver att vara en kritisk, historisk roman som påminner oss om att Danmark har en problematisk historia som kolonialmakt, är boken en skildring av smuts som människans grundelement.

Profeterne i Evighedsfjorden (Profeterna vid Evighetsfjorden)

Publicerad av: Förlaget Gyldendal 

Publikationsår: 2012

Det här är vad bedömningskomittén sade

Det handlar om ett medryckande epos om förtryck och uppror, ett antikolonialistiskt, brett förgrenat verk, som fantiserar över människan som kropp och tanke.