2013 Kim Leine, Danmark: Profeterne i Evighedsfjorden

2013 Kim Leine, Danmark: Profeterne i Evighedsfjorden

Om forfatteren

Leine er født i Norge, men flyttet til Danmark som 17-åring. Kim Leine har bodd og arbeidet på Grønland i 15 år. I 2004 vendte han tilbake til Danmark og debuterte med erindringsromanen ’Kalak’ (2007). I 2009 kom romanen 'Tunu’, hvor Kim Leine ser tilbake til Grønland, denne gangen som ramme for historien om en ung dansk mannlig sykepleiers møte med det grønlandske samfunnet og bygdekulturen. ’Profetene i Evighetsfjorden’ er Kim Leines fjerde roman og er historien om den danske presten Morten Falck, som på slutten av 1700-tallet reiser til Grønland.

Om vinnerverket

Kim Leines store epos, Profetene i Evighetsfjorden, er historien om den danske presten Morten Falck, som på slutten av 1700-tallet reiser til Grønland. Gjennom dette utfolder det seg en beretning om den danske koloniseringen som en helt tåpelig og meningsløst prosjekt. De danske myndighetene prøver å holde på makten og formalitetene, men plages av hjemlengsel og resignasjon. Blant grønlenderne ulmer sorgen og sinnet, og noen av dem griper kristendommen og europeisk frihetsideene som en inspirasjon til å gjøre opprør mot kolonimakten. Men i tillegg til å være en kritisk, historisk roman som minner oss om at Danmark har en problematisk fortid som kolonimakt, er boken en skildring av snusket som menneskets grunnleggende element.

Profeterne i Evighedsfjorden (Profetene i Evighetsfjorden)

Publisert av: Forlaget Gyldendal 

Utgivelsesår: 2012

Bedømmelseskomitéen begrunnelse

Det er snakk om et medrivende epos om undertrykkelse og opprør, en antikolonialistisk og vidt forgrenet arbeid som fantaserer over mennesket som kropp og sinn.