Nominerade 2011

Danmark

Brøchner Hotels

Brøchner Hotels är nominerat med anledning av deras miljöengagemang som världens första koldioxidneutrala hotellkedja. Utöver hotellkedjans miljöplan i fem punkter har Brøchner Hotels ställt hårda krav på sina samarbetspartner och därmed nått ut med sitt budskap till hela hotellbranschen.

e-post: lfb@woko.dk

Jens Erik Larsen/Frie Fugle

Jens Erik Larsen (JEL) från föreningen Frie Fugle är nominerad med anledning av sitt deltagande i att upprätta cykelrutter i Danmark och Europa, och är aktiv i Europeiska cyklistförbundet (EuroVelo). Han har också lett arbetsgruppen för 12 cykelrutter i Europa och arbetat med den så kallade teltordningen (tältordningen) i Danmark.

e-post: forening@friefugle.dk

 

Margueritruten

Margueritruten har nominerats med anledning a moderniseringsprojektet "Margueritruten ind i det 21.århundre" (Margueritrutten in i 2000-talet). Den gröna vägrutten ger möjlighet till naturupplevelser som kan kombineras med ridning, kajak, cykling och kanot. Projektet arbetar också för en gemensam skandinavisk turistrutt.

e-post: margueritruten@friluftsraadet.dk

 

Finland

Suomen luomumatkailuyhdistys – ECEAT Finland rf

"Suomen luomumatkailuyhdistys" (ECEAT Finland) bedriver ekoturism med 33 finska resmål, som till exempel ekologiska gårdar, ekobyar och platser med särskilt fokus på miljöskydd. Som första medlemsland i ECEAT – European Centre for Ecological Agricultural Tourism, har föreningen utvecklat ett kvalitetssystem för miljövänlig turism.

e-post: tapani.heinonen@bergshagen.fi

 

Grönland

Ilulissat Icefjord Office v/Naja Habermann

Ilulisssat Icefjord Office har som mål att främja och utveckla hållbar turism, och särskilt vid Ililissat Isfjord, som är med på UNESCOs världsarvslista. Detta har bland annat gjorts genom evenemang som temadagar, internationella arbetsläger, anläggande av säkra, hållbara stigar och utbildning av lärare.

E-post: karm@nanoq.gl

 

Island

Farfugla

Farfugla är en oberoende organisation som arbetar för hållbar utveckling och turism. Föreningen driver 36 vandrarhem och har bland annat tagit emot Turistrådets miljöpris för sitt arbete. Hotellen fokuserar också på att informera sina gäster om miljöåtgärder.

e-post: markus@hostel.is

 

Islandske Fjellførere och Det islandske reiseselskap A/S

Islandske Fjellførere grundades år 1994 av fyra vänner, och har specialiserat sig på miljövänliga vandringsturer och glaciärvandringar. Deras mål är att turister ska kunna uppleva naturen utan "att efterlämna några bestående spår". Dessutom har företaget ett stort samhällsengagemang, och har bland annat kommit med uttalanden till kommunala utvärderingar av konsekvenser som olika projekt kan ha på miljön.

Norge

Høve Støtt AS

Høve Støtt AS var det andra företaget i Norge som blev certifierat som Norsk Økoturisme (den officiella norska ekoturismcertifieringen) och har sitt säte i den internationella skidorten Geilo. De arbetar för att göra orten mer hållbar och bidra positivt till utvecklingen av nationalparkkommunen Hol. Høve Støtt fokuserar på innovation, vilket innebär en ny naturupplevelse varje säsong.

Scandic hotels

Scandic hotels har sedan 1993 arbetat för att bli en miljövänlig hotellkedja. Hotellkedjan ställer hårda krav på underleverantörer, och energianskaffning samt informerar hotellgästerna om miljöinsatser. Scandic har utöver sitt eget Scandic Sustainability Fund också varit med i inrättandet av Stockholm Water Price.

Åland

Silverskär

Turistanläggningen Silverskär har nominerats på grund av en framgångsrik utbyggnad med miljövänliga byggnader, uppförda av lokala hantverkare med material från närliggande skogar. Anläggningen drivs bland annat med hjälp av bergvärme, solpaneler och en bioavfallsanläggning.

e-post: edgar.ohberg@ostersjofonden.org