Paula Malleus-Lemettinen - Finland

Paula Malleus-Lemettinen
Photographer
Mikael Athikari
En pionjär inom återbruk och kläddesign i Finland.

Paula Malleus-Lemettinen har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2023.

Paula Malleus-Lemettinen är en föregångare inom konsumentnära återbruk av textiler och medverkar till att visa vägen till att minska vår stora textilkonsumtion. I mer än 15 år har hon designat ekologiska och hållbara kläder som understöder en regenerativ, cirkulär ekonomi.

Sedan 2007 har Malleus lett Remake Ekodesign, Finlands första eko-syateljé specialiserad på postkonsument återanvändning av textilier. Därtill bedriver hon ett mångsidigt utvecklings-, upplysnings- och påverkansarbete inriktat på hållbarhet, ekologi och klimatkritik. Malleus undervisar i upcycling och regenerativ design på olika utbildningsinstitutioner i Finland och bidrar således till att säkra en mer upplyst generation av nyutbildade i Finland.

Hon har skapat produkter, koncept och knowhow inom metoder för upcycling som har testats av hundratals människor. Inom den finska textil- och modeindustrin betraktas hon som en pionjär, och hon har stor betydelse som inspirationskälla inom branschen.