Pikumini - Grönland

Pikumini
Photographer
Christian Solbeck
En liten men betydande grönländsk motpol till snabbmode – och ett starkt initiativ för ett förändrat konsumtionsmönster på Grönland.

Pikumini har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2023.

Grönland är starkt beroende av att de stora produktionsländerna och företagen tar ett större ansvar för vårt klot. Men de som står mitt i stormens öga har även själv ett ansvar. Det ansvaret är Nivé Lynge Biilmann, initiativtagaren bakom Pikumini, medveten om.

Pikumini är den första återbruksbutiken på Grönland, som säljer privatpersoners begagnade varor. I och med butikens öppning har den grönländska befolkningen, och i synnerhet de unga, blivit uppmärksamma på att det att gå i återbrukskläder inte behöver vara något att se ner på – tvärtom.

Pikumini bidrar därmed till att återuppväcka den hållbara återbruks- och konsumtionsfilosofi som genom århundraden har varit en naturlig del av det grönländska samhället, men som dock har hamnat i skymundan under ett antal år. Därmed är den nominerade ett initiativ som talar till den grönländska självförståelsen.

Kort sagt har Pikumini medverkat till att ändra det grönländska samhällets konsumtionsmönster.