@plastic not so fantastic - Grönland

Plastic not so fantastic
Fotograf
Plastic not so fantastic
Använder sociala medier för att få folk att förändra sin konsumtion av plast.

@plastic not so fantastic er nominert til Nordisk råds miljøpris 2019.

@plastic not so fantastic har på ett lättillgängligt och innovativt sätt visat hur man via sociala medier kan starta en folkrörelse genom att främja kunskapen särskilt om plastens negativa inverkan på natur och miljö, men också om miljöföroreningar generellt.

 

Insatsen förstärks i den sociala gemenskapen genom att man delar med sig av kunskap och tips om alternativa möjligheter för i synnerhet plastanvändning. På det sättet ändras människors konsumtionsmönster till förmån för natur och miljö. Gruppen grundades 2 januari 2019 och har 3 790 medlemmar.