@plastic not so fantastic - Grønland

Plastic not so fantastic
Fotograf
Plastic not so fantastic
Bruker sosiale medier til å endre å endre folks plastforbruk.

@plastic not so fantastic er nominert til Nordisk råds miljøpris 2019.

@plastic not so fantastic har på en lett tilgjengelig og innovativ måte vist hvordan man gjennom sosiale medier kan starte en folkebevegelse ved å fremme kunnskap, spesielt om plastens negative påvirkning på natur og miljø, men også miljøforurensning generelt.

 

I et sosialt fellesskap styrkes innsatsen gjennom kunnskapsdeling og tips om alternativer til spesielt plast. Dermed endres innbyggernes forbruksmønstre til gagn for miljøet og naturen. Gruppen ble etablert 2. januar 2019 og har 3790 medlemmer.