Trond Reinholdtsen

Trond Reinholdtsen
Photographer
Jesper Palermo
Trond Reinholdtsen är nominerad till Nordiska rådets musikpris 2020 för verket ”Theory of the Subject”, pianokonsert (2016)

Motivering:

Verket uruppfördes under Ultimafestivalen 2016, med Oslo Filharmoniske orkester dirigerad av Cathrine Winnes och med solisten Ellen Ugelvik.

Pianokonserten är en blandning av konsert, performance, konstteoretiskt föredrag och politisk propaganda. Ett verk som observerar sig själv utifrån och slänger omkring sig historiska och litterära referenser. Reinholdtsen kombinerar användning av olika media med ljud och videoprojektioner av självironiska livesändningar från kulisserna och tidigare föreställningsreferenser, med en traditionell orkesteruppsättning av en tillsynes opåverkad orkester och en kämpande solist. Solisten är först förvisad ut i kulisserna, medan ett självspelande piano på scenen tar hennes roll. När hon småningom får inpass vid flygeln är musiken repetitiv och aggressiv, tills rollfiguren “solisten” kryper in under instrumentet och slutar konserten med att skära av sig fingrarna, direktsänt på storskärm från under flygeln. 

Verket är en kombination av traditionellt orkestreringshantverk på hög nivå och av dadaism och performance med målet att överskrida och driva med gränser och uppfattningar. 

Reinholdtsen (f. 1972) utmanar de traditionella formerna, samtidigt som han förblir den respektfulle och kämpande komponisten som letar efter sin musikaliska “själ” (först porträtterad som en spökklädd “geist” i bakrummet, därefter visad medan den vältrar sig i gyttja). Reinholdtsens musik har utvecklat sig i extrema performativa riktningar, och präglas av att den rena musiken blandas med diverse icke-musikaliska uttryck.