Joakim Milder

Joakim Milder
Fotograf
Joakim Milder
Joakim Milder är en av 13 artister som är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2019.

Joakim Milders roll som musiker och pedagog är betydande och omöjlig att förbigå. I Joakim har improvisationsmusiken en musikaliskt mångspråkig och inspirerande människa som dessutom förmår problematisera sin konstform. Sedan 2013 är Joakim Milder konstnärlig ledare för Norrbotten Big Band, en roll som lagt ytterligare en dimension till hans konstnärskap.

Joakim Milder föddes 1965 i Tyresö. Efter studier på Kungliga Musikhögskolan har han varit verksam som frilansmusiker och pedagog. Sedan 2006 innehar Joakim en professur i improvisation och ensemble vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Joakim Milder debuterade på skiva 1988 med Life in life. Han fick Orkesterjournalens pris Gyllene Skivan för sin andra skiva, Still in motion. Joakim Milder har samarbetat med en lång rad framstående improvisationsmusiker från när och fjärran, däribland Lina Nyberg, Georg Riedel, Bobo Stenson, Katrine Madsen och Marcin Wasilewski.