Avdelningen för Förvaltning och HR (FOHR)

HR & Förvaltning har det överordnade ansvaret för rekrytering och personalutveckling samt juridik och bidragshantering. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen ansvar för att koordinera och förbereda möten i Ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST).

Content

    Persons