Avdelningen för Förvaltning och HR (FOHR)

HR & Förvaltning har det överordnade ansvaret för rekrytering och personalutveckling samt juridik och bidragshantering. Avdelningen ansvarar också för husets servicefunktioner som IT och receptionen samt den överordnade administrationen. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen ansvar för att koordinera och förbereda möten i Ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST).

Content

    Persons