Info Norden Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för medborgare som vill flytta, arbeta, studera eller etablera företag över de nordiska gränserna.
Info Norden har telefontid tisdag till torsdag, 9:00-12:00.

Information

Postadress

Vandkunsten 12
DK-1467 København K
Danmark

Contact
Phone
+45 70 20 10 93