Info Nordens kontor

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för dig som vill flytta, arbeta, studera eller starta eget företag över gränserna. Info Norden finns i alla de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland.