Info Nordens årsrapporter

Här kan du hämta årsrapporter för Nordiska ministerrådets informationstjänst, Info Norden. Fram till 2019 hette informationstjänsten Hallå Norden.

Info Nordens årsrapport 2023

Den danska versionen inkluderar en sammanfattning på finska, färöiska, grönländska och isländska.

Info Nordens årsrapport 2022

Skandinaviska med sammanfattning på finska, färöiska, grönländska och isländska.

Info Nordens årsrapport 2021

Info Nordens årsrapport 2020

Info Nordens årsrapport 2019

Hallå Nordens årsrapport 2018

Hallå Nordens årsrapport 2017

Hallå Nordens årsrapport 2016