Om informationstjänsten Info Norden

Info Norden Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst för dig som flyttar, arbetar, studerar eller kanske vill starta eget i Norden. Info Norden finns på plats i alla åtta nordiska länder.

Information om hela Norden

I Norden har vi en gemensam arbetsmarknad och andra gemensamma avtal, till exempel när det gäller socialförsäkring och utbildningsmöjligheter.

Info Nordens huvuduppgift är att göra det lättare för invånarna att röra sig i Norden. Det gör vi genom att informera om gällande nordiska regelverk vid flytt, pendling, studier och annat. På Info Nordens webbsidor hittar du allmän information om de olika ländernas regelverk, kontaktuppgifter till myndigheter och praktisk information om hur du ska gå tillväga om du ska flytta till, jobba, starta eget eller studera i ett annat nordiskt land. 

Om du inte hittar svar på det du undrar över kan du vända dig till Info Norden via ett frågeformulär eller kontakta ett av våra informationskontor. Vi kan också hänvisa dig vidare till information om stödsystem i Norden och nordiskt samarbete i allmänhet.

Informationen är tillgänglig på danska, finska, isländska, norska, svenska och engelska. Du kan vända dig till oss på ett av dessa språk samt på färöiska och grönländska.

Arbetar för att ta bort gränshinder

En viktig uppgift för Info Norden är att kartlägga problem och eventuella gränshinder som personer och små företag stöter på när de rör sig över en nordisk gräns. Om du stöter på problem eller hinder i ett annat nordiskt land kan du anmäla det till oss.

I samarbete med bland annat Nordiska ministerrådets Gränshinderråd använder sig Info Norden av den information vi får från privatpersoner om gränshinder i Norden till att göra relevanta politiker och tjänstemän uppmärksamma på problem och möjliga lösningar. På så sätt bidrar Info Norden till att skapa en helhetsbild av nordiska möjligheter och utmaningar.

Info Norden uppmärksammar otydliga regler, bristande information och glapp mellan de nordiska regelverken. Info Norden samlar in kunskap om nordiska gränshinder och gör den tillgänglig både för medborgare och myndigheter i Nordiska ministerrådets gränshinderdatabas.

Vi vidareförmedlar även information om nordiska gränshinder till relevanta politiker och myndigheter i de nordiska länderna. Info Norden är en viktig aktör i det formella samarbetet för att ta bort gränshinder i Norden.

Så här är Info Norden organiserat

Info Norden har en projektledare i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland. 

Info Norden hör till de nordiska samarbetsministrarnas ansvarsområde och organisatoriskt är Info Norden placerat under Nordiska ministerrådets sekretariats kommunikationsavdelning.

Informationstjänsten finansieras helt och hållet av och får sitt mandat från Nordiska ministerrådet. 

Info Norden har olika administrativa organ: 

  • På Färöarna administreras Info Norden av Nordiskt Atlantsamarbete.
  • På Grönland administreras Info Norden av Nordens Institut på Grönland.
  • I Sverige administreras Info Norden av Nordregio.
  • Övriga Info Norden-kontor administreras av Föreningen Norden.

Sätter Norden på kartan tillsammans med andra

Info Norden arrangerar olika informationsaktiviteter för att bidra till att sätta fokus på mobilitet i Norden, informera om nordiska regelverk och skapa mötesplatser över nationsgränserna. Informationsaktiviteterna anordnas i varje land, ofta i samarbete med andra Info Norden-kontor eller andra relevanta aktörer. Aktiviteterna riktar sig mot allt ifrån medborgare till handläggare och anställda på nationella myndigheter samt politiker och beslutsfattare. 

Info Norden samarbetar med andra relevanta informationstjänster, Solvit, Gränshinderrådet, nordiska ambassader, Eures, nationella myndigheter, näringslivsorganisationer, intresseorganisationer med flera.

Info Nordens begränsningar

Info Norden har ingen ombudsmannaroll, är inte jurister eller handläggare och ska inte hjälpa frågeställarna i ärenden som kräver att namn eller personnummer används. Projektledarna kan inte företräda frågeställaren hos de aktuella myndigheterna, och informationen till frågeställarna ges på allmänna grunder.

Vi hoppas att du hittar svar på dina frågor om Norden på våra webbsidor.