Hallo Nordens årsrapport 2017

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst och har kontor i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Vår uppgift är att förenkla privatpersoners möjligheter att röra sig fritt i Norden. Det gör vi genom att informera om gällande nordiska regelverk vid flytt, pendling och annat. 
Publikationsnummer
2018:737