Handbok i arbetet mot sexuella trakasserier inom domstolsväsendet

Konkreta tips och metoder för en tryggare arbetsplats

Information

Publish date
Abstract
Den här handboken presenterar åtgärdsmodeller för att ingripa i trakasserier vid justitieförvaltningen. Handbokens tyngdpunkt ligger på ett kvalitativt förändringsarbete och personalpolitik. Den introducerar läsaren i sexuella trakasserier inom det nordiska domstolsväsendet, presenterar praktiska tillvägagångssätt för arbete kring sexuella trakasserier och erbjuder konkreta tips för att förebygga sexuella trakasserier både på individ- och strukturnivå. Handboken riktar sig till samtliga anställda vid domstolsväsendena men kan även användas som inspiration inom andra branscher och myndigheter.
Publication number
2022:012