Kartläggning av gränshinder för nordiskt kulturutbyte

En förstudie

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Kulturutbyten över gränserna är en viktig förutsättning för en integrerad nordisk kulturregion. Denna förstudie är ett första steg i att utröna eventuella försvårande omständigheter för kulturutbytet inom Norden. 
Publikationsnummer
2022:024